Majax Leasing

                                         

Operatívny leasing multifunkčných zariadení

 • prenájom multifunkčných zariadení bez predkupného práva
 • bez vopred hradenej časti obstarávacej ceny
 • dĺžka trvania zmluvy 12,24,36 alebo 48 mesiacov
 • majiteľom zariadenia je MAJAX
 • užívateľom zariadenia je nájomca 

Operatívny nájom zariadení – operatívny leasing, je dnes považovaný za najprogresívnejšiu formu obstarania a prevádzkovania firemných multifunkčných zariadení
Skúsenosti našej firmy, ale aj skúsenosti spolupracujúcich firiem a skúsenosti vo svete potvrdzujú trend prenajímania kopírovacích strojov formou operatívneho prenájmu na dobu počas ktorej potrebujete kopírovať. Program MAJAX LEASING je jedna z najefektívnejších foriem užívania kopírovacieho stroja.

PREČO MAJAX LEASING ?

 • Garantovaná cena na kopírovanie alebo tlač počas celej doby prenájmu
 • Variabilnosť riešení a doby prenájmu
 • Prednostný servis
 • Zariadenie sa Vám nemôže pokaziť, lebo je naše
 • Vaše zariadenie sa neničí a nestarne fyzicky ani morálne

Jednoducho preto, že zahŕňa všetky prevádzkové náklady na servis , spotrebný materiál, náhradné diely, prenájom kopírovacieho stroja a to všetko za minimálnu cenu !

Program MAJAX LEASING je komplexná služba pre klienta v cenách , v ktorých je zahrnutá:

 • 1.dodávka tonera a všetkých spotrebných materiálov do kopírovacieho stroja
 • 2.všetky náhradné diely potrebné pre správny chod zariadenia
 • 3.náhradný stroj ak poruchu nie je možné odstrániť do troch pracovných dní
 • 4.prenájom zariadenia bez predkupného práva

Čo program MAJAX LEASING neobsahuje ? 

Nákladové položky nezahŕňajú, ak klient o to výslovne nepožiada a nie je v zmluve dohodnuté inak: tlačové média a to papier kartón, etikety, fólie a iné špeciálne materiály, spotrebu energie, náhradu pracovnej doby strávenej pri kopírovaní, poistenie pri živelných pohromách, strate, krádeži a vyššej moci . 

Koľko to bude stáť ? 

Je dôležité aby ste si vopred dokázali odpovedať na nasledovné otázky :

 • Koľko kópií resp. výtlačkov vyhotovíte za mesiac?
 • Aké príslušenstvo by malo mať zariadenie?
 • Viete garantovať isté minimálne množstvo, ktoré vyhotovíte každý mesiac?

Nakoľko každý zákazník môže mať špecifické požiadavky, presnú cenovú ponuku Vám vypracujeme na základe osobnej konzultácie a vyšpecifikovanej konfigurácie zariadenia.

Buďte pravidelne informovaní Prihláste sa do nášho newslettera pre pravidelné infromácie