PODNIKANIE JE MOBILNÉ

08. 07. 2017

Kampaň – Podnikanie a mobilné technológie Chytré multifunkčné tlačiarne – inteligentné riešenie pre meniace sa nároky v malých a stredných podnikoch od spoločnosti OKI Europe Jedným z najväčších prejavov rozvoja moderného podnikania je rýchla zmena pracovných zvyklostí, pričom cestu k externým a flexibilným pracovným štruktúram ukazuje stratégia BYOD (Bring Your Own Device) a technológia cloudu. Malé a stredné podniky (SMB) stále častejšie ťažia taktiež z prístupu k cenovo dostupným sofistikovaným technológiám. Spoločnosť IDC tvrdí, že v roku 2018 budú tri štvrtiny pracovných síl používať mobilné technológie, čo povedie k rozsiahlejšiemu pripojeniu pracovného prostredia do sietí. Avšak skutočnosť, aké zmeny chovania a nové trendy na pracoviskách prináša nová digitálna éra, stavia pred malé a stredné podniky mnoho nárokov. Mobilné pracovné síly potrebujú predovšetkým prístup k informáciám „kedykoľvek a odkiaľkoľvek“, aby mohli udržať a ďalej zvyšovať svoju produktivitu. Zároveň sú malé a stredné podniky pod tlakom, aby dosiahli vyššie ciele s rovnakými alebo dokonca obmedzenejšími zdrojmi. Presun k flexibilite „kdekoľvek, kedykoľvek“ Vo svojej najnovšej správe „Obmedzujú vaše podnikové procesy váš trhový potenciál? Ekonomická tlač a správa dokumentov pomocou chytrých multifunkčných tlačiarní“ spoločnosť IDC potvrzuje, že pri naplňovaní požiadavkov tohto meniaceho sa prostredia musia tlačiarne a multifunkčné zariadenia budúcej generácie ponúknuť firmám a zamestnancom podporu pre prácu kdekoľvek a v ktorúkoľvek dobu. V súčastnosti väčšina firiem i naďalej pri svojej každodennej prevádzke používa kombináciu tlačených a digitálnych dokumentov. Výskum spoločnosti IDC pritom ukazuje, že tretina európskych spoločností sa už teraz pripravuje na aktívnejšie využitie digitálnych technológií. V rámci tohto pohybu môžu hrať ako pomoc firmám pri presune od „papierových“ k digitalizovaným procesom dôležitú rolu chytré multifunkčné tlačiarne (MFP). Zariadenia ako chytré telefóny či tablety sú stále obľúbenejšie spôsobom, pomocou ktorého sa zamestnanci dostávajú k informáciám, pričom prieskum IDC ukazuje, že celkové dodávky tabletov dosiahli vo štvrtom štvrťroku roku 2014 svoj najvyšší bod – 76,1 miliónov kusov. Okrem poskytovania zabezpečenej tlače musia chytré multifunkčné tlačiarne ponúkať aj funkcie, ktoré užívateľom v malých podnikoch umožnia tlačiť bezproblémovo zo všetkých typov moderných zariadení. Na nárast používania chytrých zariadení a flexibilnej pracovnej doby v malých a stredných podnikoch v Európe poukazuje taktiež štúdia z roku 2014, vydaná spoločnosťou Atomik Research menom spoločnosti OKI Europe. Tento prieskum zistil, že takmer v polovici opýtaných podnikov (45 %) existovali zamestnanci s požiadavkami na tlač z mobilných zariadení. Chytré multifunkčné tlačiarne – kľúč k ochrane firemných dát S tým, ako narastá dopyt po produktívnych nástrojoch spĺňajúcich stále rastúce požiadavky moderných zamestnancov, sa chytré multifunkčné tlačiarne ako kancelárske technológie posúvajú do centra pozornosti. Fungujú ako „vstupné a výstupné zariadenia cloudu“ a spoločnosť IDC tvrdí, že už nejde o jednoduché zariadenia pre tlač a kopírovanie (alebo „hlúpe zariadenia“), ale že sa premenili na prispôsobiteľný nástroj digitálnej transformácie. Vďaka prístupu ku skenerom môžu užívatelia v malých a stredných podnikoch digitalizovať informácie tak, aby v nich bolo možné vyhľadávať a skenovať priamo do určeného umiestnenia, čím eliminujú tzv. „papierovú stopu“. Vďaka schopnosti skenovat priamo do e-mailu alebo určeného priečinku v sieti alebo v cloude za účelom ďalšieho použitia či archivácie sa tieto zariadenia hodia 66 % európskym spoločnostiam, ktoré hovoria, že kľúčovou výhodou automatizácie firemných procesov predstavuje možnosť ukladať archivované dokumenty na jedinom mieste. Bezpečnostné hrozby vyvolané prístupom k informáciám „odkiaľkoľvek a kedykoľvek“ neutralizujú funkcie ako sú zabezpečené ID karty a bezpečné kódy PIN a poskytujú tak malým a stredným podnikom istotu, že ich citlivé firemné a zákaznické dáta sú chránené a spracovávané v súlade s tými najlepšími postupmi a platnými predpismi. Skutočnosť, že chytré multifunkčné tlačiarne reagujú na požiadavku malých a stredných podnikov na zabezpečené riešenie, a že sú vybavené tak, aby spĺňali nároky na produktivitu, z nich robí vhodnú voľbu pre firemný segment SMB, hľadajúci cestu v meniacich sa požiadavkoch modernej kancelárie. Spoločnosť OKI Europe si je vedomá, že sa prístup spojený s využíváním vlastných zariadení (BYOD) zmenil z trendu na podnikovú realitu. Skutočnosť, že chytré multifunkčné tlačiarne je možné nakonfigurovať tak, aby racionalizovali a zjednodušili distribúciu a správu dokumentov, je pri riadení stratégie BYOD a mobility pracovnej sily veľmi dôležitá. V rámci podpory týchto rastúcich firemných potrieb obsahuje portfólio chytrých multifunkčných tlačiarní spoločnosti OKI sériu zariadení, ktoré zaisťujú voľnosť a flexibilitu pri tlači priamo z chytrých telefónov, tabletov a iných zariadení, čím pomáhajú vyťaženým profesionálom zostávať produktívni i pri práci mimo kanceláriu.  

Buďte pravidelne informovaní Prihláste sa do nášho newslettera pre pravidelné infromácie